Yazı Detayı
01 Mart 2022 - Salı 11:21
 
2022 YILI BİLİRKİŞİLİK BAŞVURU SÜRECİ
Mehmet SEMERCİOĞLU
 
 

6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri uyarınca, temel ve alt uzmanlık alanlarında, aranan nitelikleri taşıyanlar arasından belirtilen usul ve esaslara göre bilirkişilik bölge kurulları tarafından bilirkişilik başvuruları 28 Şubat 2022 tarihleri sona ermiştir.

 

Başvuru sırasında en fazla üç temel uzmanlık alanı ve seçilen her bir temel uzmanlık alanında en fazla üç alt uzmanlık alanına kayıt olmak için başvuru yapılabileceği belirtilmiştir. İlk kez başvuru yapacak olan veya listelerde kayıtlı olup yenileme talebinde bulunacak olan bilirkişi adaylarının, başvuruda bulunacakları uzmanlık alanlarında, uzmanlıklarını ve fiili çalışmalarını doğru bir şekilde ispat etmeleri gerekmekte olup seçim yapılırken bu husus önem arz etmekteydi.

 

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE İTİRAZ HAKKI SÜRECİNDE İSE;

  1- Başvurular, bölge kurullarınca tutulacak kayda başvuran kişinin adı ve soyadı, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası veya yabancı ise pasaport ya da yabancı kimlik numarası, yerleşim yeri, iletişim bilgileri, mesleği varsa unvanı, temel ve alt uzmanlık alanı, çalıştığı kurum veya kuruluşun adı, başvuru sonucu ve düşünceler bilgilerinin girilmesi suretiyle işleneceği belirtilmiştir.

        2- Bölge kurulunca, öncelikle başvuranın “Başvuru şartları” bölümünde sayılan şartları taşıyıp taşımadığının değerlendirileceği, bu şartları taşıyanlar arasından Bilirkişilik Kanununun 11 inci maddesinin üçüncü fıkrası gereğince en liyakatli olanlar seçileceği belirtilmiştir. Liyakatin değerlendirilmesinde, başvuranın mesleki tecrübesi, alanında yüksek lisans, doktora, sanatta yeterlilik eğitimleri ve varsa başkaca uzmanlık eğitimleri, katıldığı meslek içi eğitimler veya uzmanlığı gösteren diğer belgeler ile EK-2’de yer alan temel ve alt uzmanlık alanlarına göre aranan niteliklerde liyakatli olanların belirlenmesine ilişkin diğer kriterler dikkate alınacağı belirtilmiştir.

   3- Bilirkişiliğe kabul edilenlere bölge kurulu tarafından üç yıl süreyle geçerli olmak üzere bilirkişilik yetki belgesi verileceği belirtilmiştir. 

   4- Başvurunun reddine ilişkin karar bölge kurullarının internet sitelerinde yayımlanmak suretiyle duyurulacağı ve bu duyurunun tebliğ yerine geçeceği belirtilmiştir.

   5- Bilirkişiliğe başvuruya ilişkin verilen kararlara karşı, kararın tebliğ veya ilan tarihinden itibaren otuz gün içinde kararı veren bölge kuruluna itiraz edilebilir. Bölge kurulunun itiraz üzerine verdiği kararlara karşı yetkili idare mahkemesine dava açılabileceği belirtilmiştir.

          Bilirkişilik Yönetmeliğinin 44 üncü maddesinde belirlenen usul ve esaslara uygun olarak bölge kurulu başkanlıklarınca, bölge kurulu bulunmayan yerlerde ise ilk derece mahkemesi adli yargı adalet komisyonlarınca bilirkişiliğe kabul edilenlere 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 64 üncü maddesinin beşinci fıkrası ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 271. maddesinin birinci fıkrasında belirtilen usule göre yemin ettirilecektir. Yemin tarihi, saati ve yeri ilgili bölge kurulu tarafından ayrıca duyurulacaktır.

Bölge kurulları tarafından oluşturulan bilirkişi listeleri, bilirkişinin sicil numarası, adı soyadı, temel ve alt uzmanlık alanı, mesleği, varsa unvanı, bağlı bulunduğu bölge kurulu ve yerleşim yeri belirtilmek sureti ile Daire Başkanlığı ve bilirkişilik bölge kurulları internet sayfalarında ilan edileceği belirtilmiştir.

Hâlihazırda bilirkişi listelerinde kayıtlı olup yenileme talebi kabul edilmeyen bilirkişilerin, 2022 yılı bilirkişi listelerinin ilanı öncesinde görevlendirildikleri mevcut dosyalardaki görevlerini (asıl veya ek rapor hazırlama) tamamlayacakları belirtilmiştir. 

 

Ayrıntılı bilgi ve detaylar için kaynaklar bölümünden tamamına ulaşabilirsiniz.

Kaynaklar      :

2022 Yılı Bilirkişilik Başvuru İlanı  :

https://bilirkisilik.adalet.gov.tr/Home/SayfaDetay/2022-basvuru25012022044528

 
Etiketler: , 2022, YILI, BİLİRKİŞİLİK, BAŞVURU, SÜRECİ, ,
Yorumlar
Haber Yazılımı