Haber Detayı
20 Kasım 2020 - Cuma 08:55
 
TARIMSAL AMAÇLI KOOPERTARİF BORÇLARI YAPILANDIRILIYOR
Samsun Valiliği tarımsal kalkınma kooperatiflerine kullandırılan ve muaccel hale gelmiş kredi borçlarının yeniden yapılandırma kapsamına alınması hakkında bilgilendirme gerçekleştirdi.
EKONOMİ Haberi
TARIMSAL AMAÇLI KOOPERTARİF BORÇLARI YAPILANDIRILIYOR

7256 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” 17 Kasım 2020 tarih ve 31307 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu kanuna göre; Tarım ve Orman Bakanlığı’nca tarımsal amaçlı kooperatifler ile bu kooperatiflerin ortaklarına ve orman köylerinde oturan köylüler ile bu köylülerce kendi aralarında 24/4/1969 tarih ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu’na göre kurulmuş veya durumları bu Kanun hükümlerine intibak ettirilmiş çok amaçlı tarımsal kalkınma kooperatiflerine kullandırılan ve muaccel hale gelmiş kredi borçları da yeniden yapılandırma kapsamına alındı. Samsun Valiliği tarafından konu hakkında yapılan açıklamada, “Tarım ve Orman Bakanlığı’nca, tarımsal amaçlı kooperatiflere veya bu kooperatiflerin ortaklarına bu yıl 31 Ağustos tarihinden önce kullandırılan ve bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla muaccel hâle gelen krediler ile ilgili mevzuatı uyarınca yeniden yapılandırılan ancak taksitleri süresinde ödenmeyen kredi alacaklarının yeniden yapılandırılması için; bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar Tarım ve Orman İl Müdürlüklerine başvuruda bulunulması gerekmektedir. Kredi Borçları ilk taksit 2021 yılı Kasım ayından başlamak üzere ve her yıl ilk taksitin tekabül ettiği ayda toplam beş eşit taksitte ödenecektir. Bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce dava konusu edilmiş ve/veya icra takibi başlatılmış alacaklar için, borçlunun bu fıkra hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunması hâlinde davalar sonlandırılır ve icra takipleri durdurulur. Bu takdirde borçluların mahkeme ve icra masrafları ile vekâlet ücretini ilk taksit tutarı ile birlikte ödemeleri şarttır. Söz konusu kanun hükümlerinin uygulamasına ilişkin usul ve esaslar Tarım ve Orman Bakanlığı’nca belirlenecektir. Orman köylerinde oturan köylüler ile bu köylülerce kendi aralarında 24 Nisan 1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa göre kurulmuş veya durumları bu Kanun hükümlerine intibak ettirilmiş çok amaçlı tarımsal kalkınma kooperatiflerine Orman Genel Müdürlüğünce kullandırılan kredilerden ödeme süresi geldiği hâlde bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş olan kredi alacaklarının yeniden yapılandırılması için; bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar orman bölge müdürlüklerine yazılı başvuruda bulunulması gerekmektedir. Kredi borçları ilk taksit 2021 yılı Kasım ayından başlamak üzere ve her yıl ilk taksitin tekabül ettiği ayda toplam beş eşit taksitte ödenecektir. Bu fıkra uyarınca taksitlendirilen alacaklara ilişkin olarak açılmış davalar sonlandırılır. Yargılama giderleri ile icra masrafları ve vekalet ücretleri karşılıklı olarak talep edilmez. Söz konusu kanun hükümlerinin uygulamasına ilişkin usul ve esaslar Orman Genel Müdürlüğü’nce belirlenecektir” denildi.

 

Kaynak: Editör:
Etiketler: TARIMSAL, AMAÇLI, KOOPERTARİF, BORÇLARI, YAPILANDIRILIYOR,
Yorumlar
Haber Yazılımı