Haber Detayı
19 Ekim 2020 - Pazartesi 08:09
 
SAMSUN'DA YENİ KORONAVİRÜS KARARLARI samsun haber samsundan haberler samsundanhaberler samsunhaberleri samsunhaber samsunkronavirüs
İçişleri Bakanlığınca Samsun dahil 81 il valiliğine "Koronavirüs Salgını" konulu ek genelge gönderildi.
SAĞLIK Haberi
SAMSUN'DA YENİ KORONAVİRÜS KARARLARI samsun haber samsundan haberler samsundanhaberler samsunhaberleri samsunhaber samsunkronavirüs

İçişleri Bakanlığınca Samsun dahil 81 il valiliğine "Koronavirüs Salgını" konulu ek genelge gönderildi. Genelge de Samsun ve tüm ilçelerde en geç 48 saat içerisinde Umumi Hıfzıssıhha Kurullarının toplanmasının sağlanacağı, salgınla mücadele amacıyla alınan tedbirlerin uygulanmasına dair 'takip', 'denetim' ve 'uyarı' ekseninde mevcut durumun analiz edileceği, alınan tedbirlerle yürütülen denetim faaliyetleri değerlendiriliceği belirtildi. Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplantılarında, salgınla mücadelede kurumsal kapasitenin yükseltilmesi amacıyla ilgili kurum ve kuruluşların (bilhassa yerel yönetimlerin) takip, denetim ve uyarı sistemine daha fazla katkı sunmalarına yönelik hususlar görüşürülerek karara bağlanacağı. 19 Ekim Pazartesi gününden itibaren 7 gün boyunca 7 ayrı konuda tüm il ve ilçelerde genel denetimler yapılacağı ifade edildi.

İşte alınan o kararlar;

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun, Koronavirüs (COVID-19) salgını ile ilgili alınması gereken ek tedbirlere ilişkin 18/10/2020 tarihli ve 121 sayılı kararıyla;

KARARLAR:

Samsun İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, İçişleri Bakanlığı’nın 18 Ekim 2020 tarih ve E-89780865-153-17174 sayılı genelgesi kapsamında Koronavirus (COVID-19) salgınıyla ilgili alınması gereken ek tedbirleri görüşmek ve salgınla mücadele amacıyla alınan tedbirlerin uygulanmasına dair takip, denetim, uyarı ekseninde mevcut durumun analiz edilerek, alınan tedbirler ile yürütülen denetim faaliyetlerini değerlendirmek üzere toplanmıştır.

COVID-19 salgınıyla mücadelede kurumsal kapasitenin yükseltilmesi amacıyla ilgili kurum ve kuruluşların ( bilhassa yerel yönetimlerin ) takip, denetim ve uyarı sistemine daha fazla katkı sunmalarına yönelik hususlar ve bu hususların karara bağlanmasıyla ilgili karşılıklı görüş alış-verişinde bulunulmuştur.

Bu amaçla;

• 19 Ekim 2020 Pazartesi gününden itibaren önümüzdeki 7 (yedi) gün boyunca aşağıdaki tabloda belirtilen 7 (yedi) ayrı iş kolunda ilimiz ve tüm ilçelerimizde genel denetimlerin yapılmasına yönelik gerekli planlama ve uygulamanın eşgüdüm içerisinde en üst seviyede icra edilmesine,

DENETİM YAPILACAK İŞ KOLLARI

19 Ekim 2020 Pazartesi

Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri başta olmak üzere kafe, restoran gibi yeme içme mekânları

20 Ekim 2020 Salı

Şehir içi ve şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapılan her türlü toplu ulaşım araçları (okul servisleri dâhil) ile havalimanı/gar/otogar gibi yerler

21 Ekim 2020 Çarşamba

Organize sanayi bölgeleri başta olmak üzere toplu işçi çalıştırılan fabrika, işletme vb. yerler ile personel servisleri

22 Ekim 2020 Perşembe

Tanılı ya da temaslı olması nedeniyle izolasyona tabi tutulan kişiler

23 Ekim 2020 Cuma

AVM’ler, cami ve mescitler, halı sahalar/spor tesisleri

24 Ekim 2020 Cumartesi

Vatandaşlarımızın kalabalıklar halinde bulunabildikleri kamuya açık alanlar (cadde, sokak, park ve bahçeler, piknik alanları, pazaryerleri, sahiller vb.)

25 Ekim 2020 Pazar

Berber/kuaför/güzellik merkezleri, internet kafe/salon ve elektronik oyun yerleri, düğün ve/veya nikâh salonları, lunapark/tematik parklar

• Yukarıda belirtilen iş kollarında faaliyet gösteren işletmelere yönelik etkinliği ve görünürlüğü en üst seviyede olacak şekilde planlanacak ve uygulanacak denetim faaliyetlerinde, denetim ekiplerinin, her bir iş kolu ya da mekânın uzmanlık bilgisi göz önünde bulundurularak ilgili kamu kurum ve kuruluşları (kolluk, yerel yönetimler, il/ilçe müdürlükleri vb.), köy/mahalle muhtarları ile meslek odalarının temsilcilerinden oluşacak şekilde belirlenmesine,

• Gerek İl Sağlık Müdürlüğü’nün, belediyelerin ve kolluk araçlarının sesli duyuru sistemleri ile camilerden yapılan anonslar ve gerekse diğer iletişim vasıtalarıyla (televizyon, radyo, gazete, sosyal medya gibi) yapılan paylaşımlar sonucunda özellikle maske kullanma konusundaki telkin veya çağrılara önemli ölçüde riayet ettikleri görülen vatandaşlarımıza yönelik olarak, maske kullanımı konusundaki hassasiyetinin aynı şekilde korunmasıyla birlikte fiziki mesafe kuralı konusunda da duyarlılığın artırılmasıyla ilgili ikna edici, yapıcı ve telkin edici çalışmaların yapılmasına,

• Havaların soğumaya başlamasıyla birlikte kapalı alanlarda yoğunlaşmaların artacağı öngörüldüğünden, fiziki mesafe kuralının hayatın her alanında ve tüm mekânlarda uyulması gereken bir kural olduğu, kapalı alanlarda kalabalık şekilde toplanılmasının halk sağlığı açısından risk oluşturduğu ve kapalı yerlerin sık sık havalandırılması gerektiği hususlarının her türlü duyuru vasıtasıyla vatandaşlarımıza hatırlatılması amacıyla

“Kıymetli vatandaşlarımız; Salgınla mücadelede maske, temizlik ve mesafe kurallarına uyma konusunda çok dikkatli olmalıyız.

Saygıdeğer hemşerilerimiz,

Sonbahara girdik, kış yaklaşıyor. Özellikle tüm kapalı yerlerde ve yoğunluğun arttığı alanlarda fiziki mesafe kuralı noktasında daha dikkatli olmalıyız.  Salgında hepimiz birbirimize karşı sorumluyuz. İnşallah birlikte başaracağız.”

Şeklindeki duyurunun Samsun İl Sağlık Müdürlüğü’nün, belediyelerin ve kolluk araçlarının sesli duyuru sistemleri ile camilerden yapılan anonslar yoluyla vatandaşlarımıza duyurulmasına,

• Salgınla mücadelenin temel unsurlarından birisi olan “filyasyon” çalışmalarının sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için tanı konulmuş vatandaşlarımızın yakın dönemde temaslı oldukları kişiler hakkında en doğru bilgiyi eksiksiz şekilde vermeleri son derece önem taşımaktadır.

Son dönemlerde temaslı bildirim oranlarında düşüş olması ve birinci derece yakınlar dışında temaslı bildiriminde isteksizlik yaşanması nedeniyle Kurulumuzun 28 Eylül 2020 tarih ve 116 sayılı toplantısında alınan kararla COVID-19 tanısı konulan kişilerin temaslısı oldukları kişilerle ilgili bilgileri eksik / gerçeğe aykırı şekilde vermeleri durumunda gerekli idari ve adli işlemlerin yapılması gerektiği kararına binaen;

• Salgının yayılımının önlenmesi açısından COVID-19 tanısı konulan kişilerin gerçeğe aykırı, eksik, yanıltıcı beyanlarının tespit edilmesi durumunda Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu’nun 206 ncı maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,

• İçişleri Bakanlığı’nın 29.09.2020 tarihli genelgesiyle, ilimizde her türlü şehir içi toplu ulaşım aracıyla (otobüs, raylı sistem, tramvay vb.) yapılan seyahatlerde kullanılmak üzere kişiye özel hale getirilmiş elektronik / akıllı seyahat kart sistemleri ile Sağlık Bakanlığı Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması arasında gerekli entegrasyonların sağlanması konusunda gerekli talimatlar gereğince, Sağlık Bakanlığı ile HES entegrasyonunun kurulmasına ve uygulamada yaşanacak tereddütlerin giderilmesine yönelik çalışmaların İçişleri Bakanlığı’nın 18 Ekim 2020 tarih ve E-89780865-153-17174 sayılı genelgesi ekinde gönderilen “EK-1 - Şehir İçi Toplu Ulaşım Sistemleri ile HES Entegrasyonunun Sağlanmasına İlişkin Temel Usul ve Esaslara Dair Hükümler” çerçevesinde yürütülmesine ve gerekli entegrasyonların bir an önce sağlanmasına,

Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına,  alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanun’un ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına,

Konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu’nun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir.

         Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Kaynak: Editör:
Etiketler: SAMSUN'DA, YENİ, KORONAVİRÜS, KARARLARI, samsun, haber, samsundan, haberler, samsundanhaberler, samsunhaberleri, samsunhaber, samsunkronavirüs,
Yorumlar
Haber Yazılımı