Haber Detayı
02 Mayıs 2021 - Pazar 23:49
 
O SÜRE UZATILDI
Samsun İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, üretim, imalat, tedarik ve lojistik sektörleri ile kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan kişilere yönelik olarak “Görev Belgesi” düzenlenmesiyle ilgili alınması gereken ek tedbirlerin görüşülmesi üzerine Samsun Valisi Zülkif Dağlı’nın başkanlığında toplandı.
- Haberi
O SÜRE UZATILDI

Alınan karara göre, manuel olarak düzenlenen çalışma izinleri görev belgelerinin imza altına alınarak kullanılabilmesine ilişkin süre iki gün daha uzatıldı.

Karara göre muafiyet kapsamında olmakla birlikte e-başvuru sistemi üzerinden belge alamayanlar için, 29 Nisan tarihli daha önceki genelge ile yeni oluşturulan çalışma izni görev belgesi formunun işveren ve çalışan tarafından manuel düzenlenerek imza altına alınarak kullanılabilmesine ilişkin süre iki gün daha uzatılarak 7 Mayıs 2021 Cuma günü saat 24.00’a kadar kullanılmasına imkan tanındı.

Samsun Valiliği’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

İlimizde, daha önceki kısıtlama dönemlerinde olduğu gibi tam kapanma döneminde de temel önceliği üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinde herhangi bir aksama yaşanmaması olan sokağa çıkma kısıtlaması sırasında bahse konu sektörlerde çalışanlara yönelik sokağa çıkma muafiyeti getirilmiştir.

Bu kapsamda Kurul’un 29/04/2021 tarih ve 21 sayılı toplantısında alınan kararlarda hem sokağa çıkma muafiyeti getirilen iş kolları ve bu iş kollarında görevli kişilerin üretimde devamlılığının sürdürülmesi ve hem de muafiyetlerin kötüye kullanılmasının önlenmesi amacıyla uygulanması gereken usul ve esaslar belirlenmiş ve bu usul ve esasların uygulanmasına başlanmıştır.

Tam kapanma döneminde; üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinde herhangi bir aksama yaşanmaması ve vatandaşlarımızın temel ihtiyaç malzemelerine erişimlerinin sağlanması için her türlü tedbir alınmıştır/alınmaktadır. Ancak, bu işkollarında zorunlu bir görevin ifası için işyerine gidip gelmek durumundaki işyeri sahipleri veya çalışanların herhangi bir sorunla karşı karşıya kalmaması için;

İçişleri Bakanlığı’nın 29/04/2021 tarihli ve 7705 sayılı genelgesi ve Samsun İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun 29/04/2021 tarih ve 21 sayılı toplantısında alınan kararla, muafiyet alanındaki işkolları için işverenin ve çalışanın beyanı ve taahhüdüyle manuel olarak doldurularak çalışan ve işyeri/firma yetkilisinin imzasıyla düzenlenen ve 5 Mayıs 2021 Çarşamba gününe kadar olan geçerliliği olan “çalışma izni görev belgesi formunun” geçerlilik süresinin 7 Mayıs 2021 Cuma günü saat 24.00’e kadar uzatılmasına,
Çalışma izni görev belgesinin, esas itibariyle e-devlet platformu üzerinde yer alan İçişleri Bakanlığı e-başvuru sistemi üzerinden alınmasının, gerek denetimlerde gerekse de düzenlenmesi ve işleyişi açısından rahatlık sağlayacağı ve suiistimali engelleyeceği açıktır.
Bu çerçevede Ek’teki forma uygun şekilde manuel çalışma izni görev belgesi düzenlemesinin, e-başvuru sisteminin kullanımında oluşabilecek problemler, sistemsel yoğunluk, erişim hatası gibi geçici durumlar nedeniyle zamanında görev belgesi alınamaması gibi zorunlu hallerde kullanılmasına,

Kolluk görevlilerince yapılacak denetimlerde, e-başvuru sistemi üzerinden alınan çalışma izni görev belgelerinin rutin kontrole, manuel tanzim edilen çalışma izni görev belgelerinin ise kolluk kuvvetlerinin kullandıkları bilgi sistemleri üzerinden ayrıca denetime tabi tutulmasına,
Bu kontrollerde çalışma izni görev belgesinin suiistimal edildiğinin tespiti halinde taahhütte bulunanlarla ilgili olarak gerekli idari/adli işlemlerin gerçekleştirilmesine,

Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına,

Alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanun’un ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına,

Konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu’nun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir.

Kaynak: Editör:
Etiketler: O, SÜRE, UZATILDI, ,
Yorumlar
Haber Yazılımı